Om os

Målet for VetCur er at kunne tilbyde produkter, der sikrer trivsel og livskvalitet, dyrevelfærd og produktivitet.
Midlet er at udvikle koncepter, der er skræddersyet til det enkelte dyrs biologiske tilpasning til og behov for naturlige næringsstoffer.  Vi forsker i og udvikler produkterne, så vi tilgodeser dyrenes artsspecifikke behov for vigtige næringsstoffer og byggesten, som i deres helhed giver kroppen det den skal bruge for at holde sig sund og stærk.
Eksempelvis identificerer vi, i industrielle dyrehold, mulige ernæringsbetingede årsager til forringet produktivitet og symptomer (som f.eks. sygdomme), med henblik på at finde bæredygtige, omkostningseffektive, merværdiskabende løsninger for producent og produktionsdyr.
Som sidegevinst giver brugen af vores naturlige koncepter mindre miljøbelastning og sundere fødevarer.
Som en naturlig del af den lovpligtige registrering hos Fødevarestyrelsen og rammerne for produktion og salg af foder til dyr, er VetCur Biotecs produktion blandt andet underlagt GMP og HACCP kontrolprocedurer, som sikrer sporbarhed og kvalitet fra jord til bord.
Vi opvarmer firmaet CO2 neutral ved hjælp af træpiller og al vores forbrug af el er baseret på certificeret vandkraft. Vores pakkemateriale er så vidt muligt genbrugsplast og -pap og selv skumfyldet er af organisk oprindelse.

Mission og vision

Mission:
Naturen, med dens mange millioner års udviklingshistorie, rummer et uanet potentiale for teknologisk innovation. Det anslås, at industrien pt. kun udnytter ca. 12% af den eksisterende viden om naturens potentiale, til at udvikle nye produkter. Det er derfor vores mission at vende udnyttelsesraten af denne viden ved, at skabe innovative ernærings-løsninger og afbalancerede produkter til dyr, baseret på naturens egen opskrift (bionisk/biometisk), som i deres helhed fremmer sundhed, livskvalitet, produktivitet og bæredygtighed.

Vision:
VetCur ønsker at være den førende autoritet på verdensmarkedet indenfor skræddersyet ernæring og sundhedsbevarelse af dyr. Dette gøres ved at lade: ”naturen inspirere og forskningen give kraft”. Gennem visionen forpligter vi os til at gøre op med konventionel tanke og handling, gå foran og sætte nye standarder.

Mål og strategi:

VetCur er grundlagt på et professionelt naturvidenskabeligt og medicinsk fundament.

Denne styrke gør, at VetCur er den første virksomhed, til at udvikle naturlige tilskud, koncepter og blandinger, som er individuelt afstemt efter den enkelte dyrearts specifikke biologiske/ fysiologiske behov og brug.

Den stadig stigende efterspørgsel på højkvalitets, naturlige og dermed sundere produkter til såvel dyr som mennesker, er en trend der ikke lader sig stoppe. VetCur Biotecs faglige fundament, og innovative integration af bionisk/biometisk viden i produktudvikling, er nøglen der åbner for den fremsynede udvikling, der genererer de produkter kunderne efterspørger.

Den kort- og langsigtede strategi:
“At opnå visionen gennem et tæt, ambitiøst fleksibelt, åbent og respektfuldt samarbejde med forretningspartnere, forskere, uddannelsesinstitutioner og kunder”.

Dette skaber den synergi, som giver positive resultater og merværdi.

VetCur’s tre værdier er:

  1. Innovation
  2. Ansvarlighed
  3. Bæredygtig vækst

Teamet du kan møde i telefonen

Rebekka Gadeberg | Direktør
Med en livslang passion for dyrs velbefindende, er det ikke så mærkeligt, at Rebekka Gadeberg har valgt at sætte sine faglige kompetencer ind i udviklingen af unikke produkter til dyrene. Som ejer og direktør sætter hun en ære i at gå forrest, og er altid mindst 3 år foran i ide og tanke.

Allan Venzel | Salgschef
Allan er uddannet Veterinær Ernærings Terapeut (VET) Han er fast inventar på Feldumvej, og har fundet sit kald i livet som Multi Pupose Person (MPP) hos VetCur. Allan vil være en af de stemmer du møder i telefonen, når du ringer til VetCur.

Findus | IT-ansvarlig
Findus er en haj til kabler og trådløse forbindelser. Gør en ihærdig indsats for at lave VetCur papirløs og hvis det er muligt søger han alle muligheder for at skabe forbindelse uden kabling.

Diithe Jensen | Service Agent
Diithe er uddannet Veterinær ernæringsterapeut (VET), og kan mødes i telefonen, i butikken og på Facebook. Derudover er Diithe et produktivt menneske med ordenssans, og med hende ved roret i produktionen kan man være sikker på, at produkterne ved hvér eneste batch, er produceret til absolut perfektion, i henhold til den udstukne opskrift.

Mivert, den forhenværende vilde kat, er et alsidigt talent og fungerer bl.a. som skærmtrold, vejbump, fodlænke, og personlig stalker, bathroom included.