Miljørigtige løsninger til landbruget

Her hos VetCur har vi også en produktlinje til produktionsdyr, kaldet SymbioTech. SymbioTech er skræddersyede tilskudsfoder produkter på plantebasis, der giver merværdi ved at øge produktiviteten, dyrevelfærden, dyrenes psykiske og fysiske miljø samt reducerer miljøbelastning gennem optimeret omsætning af næringsstoffer.
Grunden er, at SymbioTech i sin helhed imødekommer dyrenes oprindelige og naturlige behov for biologisk anvendlige næringsstoffer.
Samtidig udnyttes næringsstofferne i eksisterende fodring/foderblandinger mere effektivt, og igen opnås en netto merværdi i produktionens bundlinie.
SymbioTech forbedrer mange faktorer, som er nødvendige for at skabe en bæredygtig og sund bedrift.
Samlet set sørger vores SymbioTech produktlinie blandt andet for 

– Markant bedre tilvækst
– Signifikant lavere dødelighed
– Stabil fertilitet
– Bedre mave- tarmsundhed
– Bedre foderudnyttelse – dermed mindre miljøbelastning af naturen
– Betydeligt lavere stress niveau.
– Lavere forekomst af sygdom – herigennem mulighed for reducering omkostninger til behandling.
– Styrkelse af immunsystem og dermed bedre modstandskraft.
– Mindre miljøbelastning gennem reduceret udledning.

Dette er blot nogle af de resultater vores forsøg viser.
Der er altså god grund til at lade SymbioTech indgå i den daglige diæt, uanset om du avler fisk, fjerkræ eller svin. 
FISK

SymbioTech AF er et artsspecifik, plantebaseret tilskudsfoder til ferskvands og havdambrugs-fisk. SymbioTech AF er med til at skabe en konkurrencedygtig produktion ved at stabilisere produktiviteten. SymbioTech øger blandt andet tilvækst, giver højere foderudnyttelse, lavere dødelighed/tab og lavere sygdomsrate.
Den forbedrede foderudnyttelse reducerer miljøbelastningen fra dambruget til vandløb og omkringliggende havmasser mfl. 

Læs mere

SVIN

SymbioTech P-SP er et plantebaseret merværdifoder, der gives som tilskud, til drægtige og diegivende søer, samt deres smågrise. SymbioTech P-SP reducerer dødeligheden blandt smågrise såvel ved fødsel som i dieperioden, giver en bedre og mere stabil laktation samt sørger for en markant bedre tilvækst og trivsel samt stabil mavefunktion hos søer og smågrise. Ligeledes hjælper SymbioTech P-SP med at ernære grisenes immunforsvar samt mindsker foderbetinget stress. 

Læs mereFJERKRÆ

SymbioTech P-PG er et tilskudsfoder til fjerkræ, der sørger for at æglæggende høns og kyllingerne får lige præcis den næring de har behov for. Resultaterne af afprøvning viser, at kyllingerne har bedre tilvækst og lavere dødelighed gennem forøget foderudnyttelse og sundere mave-tarmfunktion. Herved opnås en højere slagtevægt samt mindre kassation. De plantebaserede næringsstoffer i SymbioTech til fjerkræ mindsker ligeledes stressniveauet, hvilket reducerer skader og øger produktivitet såvel i opfedning som i æglægning. Øget foderudnyttelse reducerer ligeledes miljøbelastningen på marker ved udkørsel af bund samt øger produktivitet. Samlet set er SymbioTech med til at skabe en mere stabil bundlinie og bedre miljø for dyr og mennesker.

Læs mere